Individuální rehabilitační programy

Rehabilitační programy zahrnují cílené kineziologické vyšetření a následnou terapii. Nejpočetnější skupinou problémů jsou vertebrogenní algické syndromy s různými projevy omezení hybnosti, bolesti a poruchy funkce axiálního systému. Rehabilitujeme však i stavy akutní, stavy pooperační, neurologické dg, ortopedické či revmatické dg.

Cena za 1 hodinu programu …………………………… od 500 Kč

repliky hodinek