Péče o ženu v těhotenstvní, po porodu, psychoprofylaxe

Péči o ženy a dívky vyhrazujeme jako samostatný směr naší rehabilitace, neboť prokazatelná závislost funkce axiálního systému a ideální funkce ženského aparátu si jej žádá.

Za velmi podstatné považujeme vyhledávání rizikových skupin dívek,tj. jakousi prevenci následných obtíží (skoliotičky, vrcholové sportovkyně, dívky užívající antikoncepci apod.).

Problematika funkční sterility žen je dnes velmi diskutovaná, ale jen málokdo hledá aspekty nejen ve stresu a trendu dnešního zrychleného světa, ale i ve věci tak prosté, jakou je správné držení těla a tedy optimální funkce orgánů v něm.

Zároveň apelujeme na všechny mladé ženy, aby svou přípravu na těhotenství neobracely pouze k vitamínům a správné životosprávě, ale právě soustředily svou pozornost na aktuální zdravotní stav a tělesnou zdatnost.

Staráme se o ženy v průběhu celého těhotenství, poskytujeme poradenství, přípravu k porodu, cvičení atd. Po porodu se snažíme, aby se ženy cítily co nejlépe a co nejrychleji opět v dobré kondici.

Cena za 1 hodinu programu…………………………………… 420,-

repliky hodinek