Doškolovací semináře

Rekvalifikační kurzy a doškolovací semináře

Chcete-li zvýšit svou kvalifikaci a absolvovat kurz, který zvýšit Vaše znalosti a možnost uplatnění na trhu práce, jste na správném místě. V případě zájmu o absolvování kurzu a další informace, nás neváhejte kontaktovat.


Cílem doškolovacích seminářů je zdokonalení ve vystudovaném oboru, prohloubení znalostí i dovedností, informace o nejnovějších trendech apod. Ceny i seznam kursů a seminářů není možné poskytnout, neboť se program vždy podřizuje okamžitým požadavkům uchazečů. Namátkou je možné uvést např. alternativní masážní techniky, drenážní techniky, vyšetřovací techniky, vypínací a zpevňovací kúry, pohybová a protahovací cvičení atd.

repliky hodinek